Webdesigner

Je diploma behaal je van zodra je de AAV-modules en de specifieke modules succesvol afrondt. Je kan modules uit de Aanvullende Algemene Vorming tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen.

Tko Schema Aaven Bso

Wat leer je in deze opleiding?

Het traject bestaat uit computergerichte, specifieke vakken en algemene vorming

In combinatie met aanvullende algemene vorming leidt het certificaat Webdesigner tot een diploma secundair onderwijs. De beroepsspecifieke opleiding ‘Webdesigner’ omvat 8 modules waarin je de basisvaardigheden leert voor het ontwerpen en aanmaken van websites. Op een gevarieerde, praktische en creatieve manier leer je jouw eigen site maken en bestaande sites onderhouden.

Zowel creativiteit als een ruime technische bagage vormen de rode draad doorheen de verschillende modules.

De studierichting Webdesign omvat drie grote pijlers:

  • Grafische webtechnieken toepassen (Illustrator, Photoshop, …)
  • Interactieve website aanmaken, publiceren en onderhouden (HTML, Wordpress, PHP, Muse(?), …
  • Webanimaties aanmaken en online plaatsen (Adobe Animate)
Structuurschemawebdesigner

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De specifieke opleiding is opgebouwd uit modules van 60 lestijden. De volgorde waarin je de modules kan volgen vind je terug op het structuurschema.  De meeste modules kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module. Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”. 

Na volledige afwerking van alle modules van de opleiding in combinatie met de Aanvullende Algemene Vorming behaal je het diploma secundair onderwijs.

Contactonderwijs overdag

Voor de opleiding Webdesigner kan je bij CVO VIVO kan je de modules van algemene vorming behalen via dag- en/of avondonderwijs. De specifieke, computergerichte modules worden overdag aangeboden. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is mogelijk.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding kan je in 1 jaar behalen indien je telkens slaagt voor je module.

Soms kan de tijdsduur ook afhangen van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.