Meertalig polyvalent bediende

Je diploma behaal je van zodra je de AAV-modules en de specifieke modules succesvol afrondt. Je kan modules uit de Aanvullende Algemene Vorming tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen.

Tko Schema Aaven Bso

Wat leer je in deze opleiding?

Het traject bestaat uit handelsvakken en algemene vorming

Tot de handelsvakken behoren de modules: 

  • boekhouden 
  • informatica recht en economie
  • zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels.

De stage is een eindmodule gaat door in een bedrijf, organisatie, boekhoudkantoor,… Tijdens de stage krijg je de kans je theoretische bagage aan de praktijk te toetsen. De dagelijkse boekhoudkundige opdrachten en taken komen hier vooral aan bod. .....

Structuurschema  Mpb

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Avond - en gecombineerd onderwijs

Hoe lang duurt de opleiding? 

Gemiddeld heb je 2 jaar nodig om de volledige opleiding AAV + specifiek gedeelte met succes af te ronden. De tijdsduur hangt af van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Voor de opleiding Boekhoudkundig Bediende kan je bij CVO VIVO ook je een aantal specifieke modules + alle modules van algemene vorming behalen via avondonderwijs. Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is ook mogelijk.