Humane Wetenschappen

Vanaf september 2017 kan je in ASO kiezen tussen 2 formules:

NIEUW IN ASO

Afstandsonderwijs voor de meeste modules

je verwerkt het grootste pakket zelfstandig thuis aan de hand van opdrachten tegen bepaalde deadlines. Je komt enkel naar school voor de startinfo en voor de (eind)evaluatie.

Contactlessen voor alle modules

Je komt naar school en krijgt gewone lessen afgewisseld met opdrachten die je thuis maakt.

Wat leer je in deze opleiding?

Tot de richting Humane Wetenschappen behoren de vakken: 

  • talen (Nederlands, Frans en Engels)
  • wiskunde en wetenschappen (chemie, fysica en biologie)
  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • organisatie en samenhang
  • identiteit en normering
  • communicatie en expressie
  • onderzoekscompetentie humane wetenschappen

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende modules vind je in het onderstaande structuurschema. 

Aso Humane

Hoe lang duurt de opleiding? 

Als je beschikt over een attest van de 2de graad ASO, dan heb je gemiddeld 2 jaar nodig om de opleiding met succes af te ronden. Heb je recente rapporten van een 5de en/of 6de jaar of slaag je voor proeven die je aflegt voor de start van je opleiding, dan kan je traject aanzienlijk inkorten. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. 

Als je nog niet beschikt over een attest van de 2de graad ASO en niet geslaagd bent voor de instapproeven van de 2de graad, dan moet je nog een aantal schakelmodules volgen als voorbereiding zijn voor de derde graad Humane Wetenschappen: Frans, Engels, wetenschappen en wiskunde.