Stap 1 Informeer je en vraag vrijstellingen aan

Door een samenwerking tussen KULAK/KU Leuven, CVO VIVO en CVO VTI Brugge organiseren we vanaf 2017-2018  een uniek traject voor masters waarin de specifieke vakdidactiek van talen, geschiedenis en gedragswetenschappen wordt versterkt. Voor het Flextraject betekent dat wie in aanmerking komt, op jaarbasis inschrijft voor de modules Didactische competentie oefenlessen (DCO) en Didactische competentie stage (DCS). Je dient dus al Didactische competentie praktijkinitiatie te hebben afgewerkt!

Neem eerst grondig de info door van het Flextraject/afstandstraject of het éénjarig traject