Word een onderwijsprofessional: behaal het diploma van leraar!

2017 01 08 23 04 57

De folders met het programma voor het eerste semester van 2017-18 voor het Flextraject/online afstandstraject en LIO kun je terugvinden  onder inschrijven SLO. Nieuwe cursisten kunnen inschrijven vanaf zaterdag 3 juni 2017 via het onthaal tijdens de openingsuren.

De inschrijvingen voor het eenjarig traject zijn gestart sinds zaterdag 22 april 2017. Er zijn slechts maximaal 30 plaatsen!

NIEUW!

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt er een uniek traject georganiseerd voor masters waarin de vakdidactiek voor gedragswetenschappen, talen en geschiedenis versterkt wordt in samenwerking met KULAK/ KU Leuven en CVO VTI Brugge.  Meer weten, klik dan door naar het traject vakdidactiek.

Woordenwolk

Je  wil een 'krachtige' leraar secundair onderwijs worden?  Je bent al tewerkgesteld in onderwijs? Je denkt eventueel ook aan het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger (beroeps)onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs? Je bent bovendien vakinhoudelijk bekwaam door je vooropleiding en / of nuttige ervaring? 

Volg dan de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) waarin je begeleid wordt in je groei tot professionele leraar! 

Wat zijn je tewerkstellingskansen in het onderwijs? 

Volgens het meest recente arbeidsmarktrapport zijn de prognoses voor tewerkstelling in het secundair onderwijs vanaf 2018 positief. In 2022-2023 wordt een aanwervingsbehoefte van 3.443 voltijdse krachten voorspeld wat maar liefst 35% meer is in vergelijking met het schooljaar 2014-2015.  Die stijging is vooral te wijten aan een grotere doorstroming van leerlingen vanuit het basisonderwijs.
 

Aangepast aan jouw persoonlijke situatie kun je à la carte je traject samenstellen. Er is voor elk wat wils. Ontdek waar we voor staan, onze aanpak, de mogelijke trajecten en kom naar één van onze infomomenten.