Computeroperator

In deze opleiding leer je in te staan voor de goede werking van de informaticaprocessen. Je gebruikt en garandeert de beschikbaarheid van de fysieke (servers, disks, automaten, ...) en logische hulpmiddelen (software, diskruimte, vermogen, ...) die nodig zijn voor de werking van systemen voor informatica- en telecomproductie en -exploitatie van de onderneming.

Meer info over de opleiding Computeroperator

Lees meer