taalcomponent

taalcomponent 

De taalcomponent Engels en Frans wordt in een verkort traject van 80 lestijden georganiseerd. Een C1 behalen is op deze manier een haalbare piste voor wie vertrekt vanuit een sterke B2. Elke cursist wordt dan ook vooraf getest op dit vereiste B2-taalniveau. Er wordt gewerkt via Blended Learning waardoor de ondersteunende kennis vooral thuis verworven wordt. De mondelinge taalvaardigheden (luisteren en spreken) worden expliciet geoefend tijdens de contactmomenten a.d.h.v. CLIL-didactiek. De klemtoon ligt op de onderwijsgerelateerde instructie- en vaktaal. Naast permanentie evaluatie
voorzien we ook een eindexamen. Meer info: CLIL@cvoroeselare.be

Praktisch

taalcomponent

  • 14 lesmomenten op woensdagavond van 18 tot 21.20 u.
  • start op 20 september, einde op 17 januari
  • vrijstellingsproeven op zaterdag 16 september om 9 u.
  • leslocatie: CVO Roeselare, campus VMS, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare
  • inschrijvingsgeld: 145 euro
  • bijkomende informatie: CLIL@cvoroeselare.be