taalcomponent

taalcomponent 

De taalcomponent Engels en Frans wordt in een verkort traject van 80 lestijden georganiseerd. Een C1
behalen is op deze manier een haalbare piste voor wie vertrekt vanuit een sterke B2. Elke cursist wordt
dan ook vooraf getest op dit vereiste B2-taalniveau. Er wordt gewerkt via Blended Learning waardoor de
ondersteunende kennis vooral thuis verworven wordt. De mondelinge taalvaardigheden (luisteren en
spreken) worden expliciet geoefend tijdens de contactmomenten a.d.h.v. CLIL-didactiek. De klemtoon ligt op de onderwijsgerelateerde instructie en vaktaal. Evaluatie gebeurt aan de hand van een permanente evaluatie
met eindexamen

Praktisch

  • 14 lesmomenten op woensdagavond van 18u tot 21u20
  • Start op 1 februari, einde op 24 mei
  • Taaltest op zaterdag 14 januari om 9u
  • Leslocatie: CVO Roeselare, campus VMS, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare
  • Inschrijvingsgeld: 145 euro
  • Bijkomende informatie: CLIL@cvoroeselare.be