CLIL-didactiek verdieping

CLIL-didactiek verdieping

Bovenop het globale concept en de basisdidactiek van CLIL is een verdieping in de specifieke didactische aanpak een meerwaarde. De docenten geven je de nodige bagage om kwalitatieve CLIL-lessen te ontwikkelen. 

In CLIL-didactiek (verdieping) wordt dieper ingegaan op de specifieke vakdidactische aspecten van deze onderwijsvorm. We leggen het accent op evaluatie en de ondersteuning van IT bij activerende werkvormen. We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij we theoretische inzichten koppelen aan good practices en toepassen in microteaching en praktijkvorming. In CLIL-praktijk starten we met het uit- en bijwerken van lesmateriaal. Door observatiestage en oefenmomenten laten we je kennismaken met het werkveld en krijg je de kans om jouw CLILvaardigheden in praktijk te brengen.
Meer info: www.vives.be/clil

Praktisch

  • CLIL-didactiek (verdieping): 5 sessies, start op 8 november 2017. Woensdagnamiddag van 15.45 tot 18.00 u. (laatste sessie 13 december 2017)
  • CLIL-praktijk: start op 1 februari 2018, 5 sessies afwisselend met CLIL-coördinator. Laatste sessie 19 april 2017.
  • leslocatie: VIVES campus Torhout
  • inschrijvingsgeld per module: 120 euro
  • bijkomende informatie: hannelore.simpelaere@vives.be