CLIL-didactiek verdieping

CLIL-didactiek verdieping

Bovenop het globale concept en de basisdidactiek van CLIL is een verdieping
in de specifieke didactische aanpak een meerwaarde. De docenten  geven je de nodige bagage om
kwalitatieve CLIL-lessen te ontwikkelen. In deze modules wordt dieper
ingegaan op de vakdidactische aspecten van deze onderwijsvorm. Concrete items die aan bod komen: Hoe pas je jouw cursusmateriaal aan? Wat zijn de specifieke eisen voor een goede lesopbouw? Hoe verwerk je
taaltips? Op welke manier pak je de evaluatie aan?… . We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij we
theoretische inzichten koppelen aan good pratices en toepassen in microteaching en praktijkvorming.

Praktisch