CLIL-concept en didactiek basis

CLIL-concept en didactiek basis

De CLIL-didactiek wordt gaandeweg en geïntegreerd aangeboden en gastcolleges zorgen voor een hands-on aanpak. We vertrekken vanuit concepten en een theoretisch kader en koppelen dit aan een lesgeven, taalgericht vakonderwijs, ICT-integratie, evaluatiemethoden, coöperatief leren en

binnenklasdifferentiatie . De evaluatie verloopt geïntegreerd en permanent.
Meer info: CLIL@cvovivo.be

Praktisch

30 september: CLIL-bad door Kaat Van Hoecke (POV) van 8.30 tot 16.30 u.
vanaf 7 oktober, 4 lesmomenten op zaterdagmorgen van 8.30 tot 12 u., einde op 28 oktober
leslocatie: CVO VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk
inschrijvingsgeld: 90 euro
bijkomende informatie: CLIL@cvovivo.be