Postgraduaat CLIL

West-Vlaanderen is al jaren gangmaker wat CLIL-onderwijs (Content and Language Integrated Learning) betreft.
Steeds meer scholen secundair onderwijs beslissen om CLIL in hun aanbod op te nemen.
Over de verschillende netten heen slaan we de handen in elkaar en bieden vanaf 2017 zowel de vereiste
taalmodules Engels of Frans als opleidingen in de CLIL-didactiek en CLIL-coördinator aan. De doelgroep bestaat
in de eerste plaats uit leraren (bachelors en masters) uit zowel secundair als hoger onderwijs die een zaakvak
in een vreemde taal (willen) geven. Ook voor beleidsondersteuners en directies biedt deze opleiding een grote
meerwaarde.

PARTNERS

Dit programma is een unieke samenwerking tussen CVO Roeselare, CVO VIVO, POV, KU-Leuven, VIVES
studiegebied onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Regio West-Vlaanderen: zo slagen we erin inhoudelijke
expertise en ervaring te koppelen aan goede contacten met CLIL- en andere scholen. Daardoor kunnen we goed
doordachte en op de praktijk afgestemde modules aanbieden.


PAKKET


Het totale pakket bestaat uit 5 onderdelen:
· taalcomponent
· CLIL-concept en didactiek (basis)
· CLIL-didactiek (verdieping)
· CLIL-praktijk
· CLIL-coördinator
De modules kunnen apart gevolgd worden.
Deze vijf modules samen leiden tot een postgraduaat
van 21 studiepunten