Behaal het diploma van leraar!

Woordenwolk

Er kan nog voor één module worden ingeschreven in het eerste semester van 16-17! Neem contact op met stephanie.vanmarcke@cvovivo.be De folders met het programma voor het tweede semester van 16-17 kun je terugvinden  onder inschrijven SLO.

Je  wil een 'krachtige' leraar secundair onderwijs worden?  Je bent al tewerkgesteld in onderwijs? Je denkt eventueel ook aan het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger (beroeps)onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs? Je bent bovendien vakinhoudelijk bekwaam door je vooropleiding en / of nuttige ervaring? 

Volg dan de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) waarin je begeleid wordt in je groei tot professionele leraar! 

Wat zijn je tewerkstellingskansen in het onderwijs? 

Volgens het meest recente arbeidsmarktrapport zijn de prognoses voor tewerkstelling in het secundair onderwijs vanaf 2018 positief. In 2022-2023 wordt een aanwervingsbehoefte van 3.443 voltijdse krachten voorspeld wat maar liefst 35% meer is in vergelijking met het schooljaar 2014-2015.  Die stijging is vooral te wijten aan een grotere doorstroming van leerlingen vanuit het basisonderwijs.
 

Aangepast aan jouw persoonlijke situatie kun je à la carte je traject samenstellen. Er is voor elk wat wils. Ontdek waar we voor staan, onze aanpak, de mogelijke trajecten en kom naar één van onze infomomenten.